OROSZVILAG.HU


Tadzsikisztán vasárnap választ

Címlap » Hírek » A posztszovjet térség hírei
  |  2010-02-26 18:51:59  |  
Gyóni Gábor

Tadzsikisztán vasárnap választ

Iszlám újjászületés a közép-ázsiai országban 

 Tadzsikisztán vasárnap választ

Február 28-án, vasárnap kerül sor a tadzsik parlament alsóházának (Madzsliszi) választására. Az alábbi áttekintésben az induló pártokat vesszük sorra.

Az Madzsliszi alsóházának mindössze 63 képviselői helyéből 41 helyet egyéni választókörzetek, 22 mandátumot pedig pártlisták alapján töltenek fel (a felsőház egyébként 33 képviselőből áll, melyből 25 főt a helyi önkormányzatok választanak, 8 főt az elnök jelöl ki).

A független képviselőkön kívül nyolc párt képviselői pályáznak a kiadó helyekre, ezek: a kormánypárt Tadzsikisztán Népi-Demokratikus Pártja (TNDP), a Tadzsikisztáni Iszlám Újjászületés Pártja (TIÚP), Tadzsikisztán Kommunista Pártja (TKP), Demokrata Párt, Agrárpárt, Gazdasági Reformok Pártja, Szociáldemokrata Párt, Szocialista Párt.

A tadzsik pártrendszer – egyedül talán a kommunistákat kivéve – nagyjából leképezi az országban meglévő klánrendszert. Ez a sajátos „regionalizmus” alapvetően meghatározza a tadzsikisztáni belpolitikát, s Dusanbe részéről finom egyensúlyozást követel meg az egyes erők között: csak a fékek és ellensúlyok óvatos alkalmazásával lehetséges a belső rend megőrzése, miközben a központi kormányzat igyekszik persze „össznemzeti” célokat is megfogalmazni.

A TNDP jelenleg 52 mandátummal rendelkezik a 63 fős parlamentben, s a mostani előrejelzések is az ő győzelmüket prognosztizálják. A TNDP biztos támogatója a Tadzsikisztán déli részén található kuljabi régió (a lakosság mintegy 35 %-a), mivel a kuljabi klánok képviselői töltik be az állami pozíciók jelentős részét. A TNDP várható győzelméhez jelentősen hozzájárul, hogy ez a legnagyobb tagsággal rendelkező tadzsik párt (mintegy 95 ezer fővel), a legkiterjedetebb infrastukrúrával.

A TIÚP dinamikusan növekvő, fiatal tagsággal rendelkező tadzsik párt, taglétszáma eléri a 30 ezer főt. A TIÚP bázisa főként Tadzsikisztán magashegységi, pamíri részein található, valamint a külföldön – főként Oroszországban – dolgozó tadzsik vendégmunkások között. A TIÚP a tardicionális iszlám nézeteit képviseli, elhatárolódik a Hizb ut-Tahrir illegális iszlám fundamentalista szervezettől. Az erős szociális  párt a hívők jogainak védelmét, a korrupcióval való szembeszállást tekinti legfontosabb célkitűzéseinek. A TIÚP jelenleg csak két mandátummal rendelkezik a tadzsik parlamentben, viszont jó esélye van arra, hogy ezt vasárnap jelentősen megnövelje.

A kommunisták szavazóbázisa főként idős emberekből áll, noha tagsága jelentősnek mondható, 55 ezer embert tesz ki. A pártnak új mondanivalója lényegében nincsen. A legutóbbi választáspokon 4 helyet szereztek, most aligha lesz esélyük többet kapni.

A többi párt legfeljebb egy-két helyet szerezhet a Madzslisziben.

A jelenlegi tadzsikisztáni választásokat meghatározza az országban észlelhető vallási újjászületés. Az elmúlt évben nagy állami pompa keretében ünnepelték Abu-Hanifa (az egyik szunnita vallásjogi iskola kidolgozója) születésének 1310-ik évfordulóját, a tadzsik parlament a hanafita tanokat az ország fő vallási irányzataként deklarálta. Jelen esetben nem arról van szó, hogy az állam kezdeményezi a vallási újjászületést, inkább arról, hogy megfelelni igyekszik az alulról jövő mozgalmaknak.

 

(Nyijazi Aziz: Parlamenti választások Tadzsikisztánban: a specifika változatlan, a körülmények változatlanok c. Tanulmánya alapján – ferghana.ru)

 

Cimkék: tadzsik választások
Országok: Tadzsikisztán
Megosztás:


 

Oroszvilag.hu | Impresszum  |  Kapcsolat