OROSZVILAG.HU


Lukasenko Bakuba látogatott 

Címlap » Hírek » A posztszovjet térség hírei
  |  2010-06-04 16:36:36  |  
Mezei Bálint

Lukasenko Bakuba látogatott 

Minszk megbecsüli kevés szövetségeseinek egyikét, Azerbajdzsánt

Lukasenko Bakuba látogatott Lukasenko Bakuba látogatott 

Találkozott a belarusz és az azeri elnök – Lukasenko és Aliyev Bakuban tárgyalt

A négyszemközti megbeszélésen Minszk és Baku politikai vezetője a kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséről értekezett. Az állami hírszolgálat, az AzerTaj tudósítása szerint a két kollegiális viszonyt ápoló elnök kölcsönösen méltatta az egyre több szektort érintő bilaterális együttműködések bővülését. A csúcstalálkozó elsődleges célja, a meglehetősen elszigetelt Belarusz számára nyitandó kitörési lehetőségek szempontjából is komoly jelentőséggel bírt. Aliyev saját elnöki rezidenciáján, a Baku külvárosi részén fekvő Zagulba kertjében fogadta Lukasenkót, akivel természetesen a két posztszovjet államot összetartó kötelékeken túl a nemzetközi politikáról is szót ejtettek.

Miután a lassan örökös belarusz prezident 2010. június 2-án este megérkezett Bakuba, azeri fogadójával közösen megtekintette a díszőrség ünnepélyes felvonulását, majd az azeri állami TV kamerái előtt hivatalos sajtótájékoztatót tartott. Először Aliyev lépett a mikrofonok elé, és szokásos kedélyes stílusában a következő beszédet mondta:

„Nagyra becsült Alekszandr Grigorjevics, kedves vendégek! Engedd meg, hogy még egyszer szívből köszöntselek azerbajdzsáni látogatásod alkalmával! Biztosíthatlak, hogy nagy jelentőséget tulajdonítunk érkezésednek. Hiszem, hogy e találkozó sokban hozzájárul kétoldalú kapcsolataink fejlesztéséhez. Eddigi együttműködéseink dinamikus bővülésről, hosszútávú sikerességről tettek tanúbizonyságot. Sok közös terven, munkán dolgozunk együtt, és örömmel tölt el, hogy közös tevékenységinket szép siker koronázza. A tárgyalások rövidnek tűnő ideje alatt minden témára, problémára ki fogunk térni, többek között ezért is vallom, hogy elnöki látogatásod különös jelentőséggel bír. Meglátásom szerint ez az egyetlen módja a kapcsolatok ápolásának és azok hathatós fejlesztésének.”

Aliyev külön utalt arra is, hogy az elnöki csúcstalálkozó egyben számos keretegyezmény aláírására ad lehetőséget, melyek széles és biztos jogi alapokon nyugszanak. „Úgy gondolom, hogy a jelen lévő hivatalos delegációk tagjai is kiemelkedő eseményként kezelik ezt a kormányközi egyeztetést. Jól tudom, hogy már így is szép számú aktív kezdeményezés, konstruktív tapasztalatcsere valósult meg a felek között, ezt a folyamatot szeretnénk erősíteni. Mégis hiszem, hogy nem haszontalan, ha ismételten visszatérünk a korábbi tárgyalások eredményeire, így bővítve sokrétű együttműködésünk körét. Kétoldalú kapcsolataink sokat nyerhetnek a közös mérnöki kutatások, az agrárium, az építőipar és a turizmus együttes fejlesztése valamint a legmagasabb szintű technológiák alkalmazásának útján. Hiszem továbbá, hogy együtt, összefogva nagyszerű eredményeket leszünk képesek elérni. A korábbi egyeztetéseink során alaposan megtárgyaltuk közös ügyeinket, a főbb nemzetközi kérdéseket és a térség mindennapjait illető problémákat, konfliktusokat is. Nagyon boldoggá tesz a két nemzet barátsága, és vállalásaink körének gyors bővülése, illetve sikeressége. Mi Azerbajdzsánban mindig szívesen látunk Téged, és országod képviselőit. Biztos vagyok abban, hogy mostani látogatásod is sikeres lesz és további szép eredményekkel jár majd” – zárta szavait Aliyev.  

Válaszában Lukasenko sem maradt híján a magasztos szavaknak, igyekezett Minszk elkötelezettségét hangsúlyozni a kevés európai partnereként fellépő Azerbajdzsán irányába.

„Nagyra becsült Ilham Hejdarovics, kedves barátaim! Engedd meg, hogy ismét köszönetet mondjak Neked és mindazoknak, akik sokat tettek, hogy e találkozó megvalósuljon. Fogadd őszinte hálámat, hiszen a minket váró barátságos légkör, a szívélyes partnerek immár hagyományosan kétoldalú kapcsolataink velejárói, és ezúttal is mélyen meghatották a belarusz delegációt. A régóta fennálló szoros együttműködés, egymást támogató nemzeteink összetartása nem csupán létező jelenségek, de egyre előrehaladva az időben erősebbé is válnak a folyton változó körülmények ellenére” – köszöntötte a bakui repülőtéren felsorakozott fogadóbizottságot a belarusz elnök, külön kiemelve mindkét ország törekvését az államiság központosítás útján történő fejlesztése irányába. Lukasenko természetesen nem szólt a minszki ellenzék és a meglehetősen hézagos belarusz jogállamiság visszásságainak széles problémaköréről, inkább a két posztszovjet közegből érkező és a rendszerváltás előtti idők nyilvánosságából erősen merítő ország párhuzamos törekvéseire fektetett hangsúlyt.

Utóbbiak csoportjához tartoznak az államilag támogatott nagyszabású építkezések, igaz e téren Baku tetemes előnyt halmozott fel Minszkhez képest. Maga Lukasenko is utalt erre, a két keleti főváros közti szembeötlő különbségre. „Kedves Ilham Hejdarovics, őszintén szólva nem kis irigységgel beszélek arról, amit három évvel legutóbbi bakui látogatásom után érzek. Akármerre is járok az országban, nem csak a fővárosban, mindenfelé toronydarukat, nagyszabású építkezéseket látni. Különösen Baku díszkivilágítása nyűgözött le. Őszintén büszke vagyok az eredményeitekre! Ti azeriek mindent bölcsen, megfontoltan tesztek. Erről beszéltem Ilham Hejdaroviccsal is, amikor megemlítettem neki, hogy nagyra hivatott az az ország melynek vezetője szereti népét és tesz is annak érdekében.”

Lukasenko külön mondott köszönetet a kétoldalú kereskedelmet lebonyolító kormányközi együttműködés fő letéteményeseinek, hiszen a bilaterális transzfer az elmúlt öt évben a sokszorosára nőtt. A belarusz elnök csatlakozott azeri kollégájához, amikor a kölcsönös együttműködésekben rejlő kihasználatlan tartalékokra utalt. A bakui randevú legfontosabb hozadéka mégis a frissen aláírt keretmegállapodás volt, mely középtávon számos területen összeköti a két állam sorsát. A felek a jövőben közösen fejlesztik fővárosaikat, és összehangolják a kormányzati kommunikációk munkáját, továbbá megállapították, hogy az együttesen befektetett állami tőke lehet az elkövetkező infrastrukturális fejlesztések alapja. A delegációk a fentieken túl sikerrel alakították ki közös álláspontjukat az energetika, a nehéz- és gépipar, a mezőgazdaság, a logisztika illetve a kommunikáció és adatközlés tárgyköreiben.

(News.Az, APA)                    

 

Cimkék: Lukasenko, Aliyev, Baku
Országok: Belarusz Azerbajdzsán
Megosztás:


 

Oroszvilag.hu | Impresszum  |  Kapcsolat